FAQ

Is te hard of te zacht water schadelijk?

Water met een te hoge waterhardheid is niet schadelijk voor de gezondheid. De kalkaanslag in de leidingen zorgt wel voor onnodige schade aan uw toestellen, alsook voor hogere energiekosten.

Wat gebeurt er in een ionenwisselaar of ontharder?

De calciuminonen (Ca++) en de magnesiumionen (Mg++) worden vervangen door natriumionen (Na+). Om dit vakkundig te doen, moeten we wel weten hoeveel calcium- en magnesiumionen er in het water aanwezig zijn. Iedere maatschappij die instaat voor de distributie van drinkwater kan u op eenvoudig verzoek informeren over het drinkwater dat u van hen koopt. Weet dat drinkwater verschillend is in hardheid van regio tot regio. Wij raden aan om met een eenvoudig testkitje de proef op de som te nemen.

Hoeveel bedraagt de resthardheid?

Elk nieuw toestel is voorzien van een hardheidsregelaar, die de hardheid van het doorstromende water regelt. Water met een hardheid van 0fH is te agressief om te gebruiken in leidingen. Ideaal is een hardheid van 8fH. Met behulp van een hardheidsregelaar kan deze hardheid ingesteld worden.

Hoe verloopt een onthardingscyclus?

Bij aanvang zijn de harsen volledig opgeladen met natriumdeeltjes en klaar om calcium- en magnesiumionen uit te wisselen.

Bij doorstroming van water doorheen de ontharder heeft de uitwisseling plaats en worden de calcium- en magnesiumionen weerhouden in het harsbed, en het water wordt verrijkt met natriumdeeltjes.

Uiteindelijk zal dit harsbed ‘verzadigd’ zijn met calcium en magnesium.

Dit is het punt waarop een ‘regeneratie’ van het harsbed moet plaatsvinden en via een wateraangedreven injector wordt zoutwater over het harsbed richting riool gestruurd.

Naspoelen van harsbed met water bekomt een zoutvrij water.

Na deze regeneratie kan de cyclus herstarten.

Eenheden om hardheid aan te duiden:

1 Franse graad = F = 10 mg CaCO3/liter = 4 mg Ca/liter

1 Duitse graad = D = 10 mg CaO/liter = 7 mg Ca/liter